POSK i Visby stift

POSK - för en fri, öppen och tydlig kyrka - utan partipolitik. Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK), samlar grupper och enskilda som vill ta ansvar som förtroendevalda i Svenska kyrkan utan att vara bundna till något allmänpolitiskt parti. 

Kontakt med POSK i Visby:
Inger Harlevi inger.harlevi@posk.se

 

POSK nominerar kandidater som kan mycket om Svenska kyrkan och har ett engagemang i gudstjänst- och församlingslivet.

POSK är en rikstäckande organisation. POSK är representerat i Kyrkostyrelsen och tilldelas alltid en plats i nationella utredningar. Genom att rösta på POSK väljer Du en kandidat som erbjuds nationell förankring utan att blanda in partipolitik.

För att bli medlem i POSK betalar du 200 kronor. Ta kontakt med styrelsen för att få veta mer.

Stiftsföreningens styrelse
(valda vid årsmötet 2014)

Inger Harlevi, ordförande
Cecilia Lundberg, vice ordförande, 2 år
Christer Hedlund, sekreterare 1 år
Malin Karlsson, kassör 1 år
Karin Hjorth, ledamot 2 år

Ann Redner, ersättare 2 år
Gunnar Lindby, ersättare 1 år

 

 

Bild överst: Detalj, Visby domkyrka.