Välkommen
att vara med och ta ansvar

POSK – Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan – har som vision att Svenska kyrkan ska vara en gemenskap som speglar Guds vilja i gudstjänst och liv och som talar tydligt om Jesus Kristus.

POSK vill att Svenska kyrkan ska

•    erbjuda närvaro, gemenskap och växt
•    förmedla befrielse, hopp och livsmod
•    se och ta vara på varje människa som en gåva i församlingens liv
•    respektera individen och glädjas åt mångfalden
•    vara en profetisk röst i samhället och visa på ett liv i rättvisa och frihet
•    vara en brobyggare mellan kyrkor
•    sträva efter en sann och öppen dialog mellan människor av olika tro

I senaste kyrkovalet, 2013, fick POSK 38 mandat i kyrkomötet, och nådde därmed målet att bli näst största grupp i kyrkomötet. I och med detta har vi större möjlighet att driva våra frågor. Läs vår vision och vårt program där vi beskriver hur vi vill vara med och ta ansvar på alla nivåer i Svenska kyrkan.

Under mandatperioden 2014-2017 har POSK som inriktning att särskilt satsa på, och lyfta fram, följande frågor:

  1. Församlingen
  2. Svenska kyrkans i sociala ekonomin
  3. Valfrågan

I och med att vårt program för den kommande mandatperioden 2018-2021 har antagits vid årsmötet 2016 kommer vi med utgångspunkt i det nya programmet att arbeta vidare med vilka frågor vi särskilt vill lyfta fram inför kyrkovalet 2017, och även utarbeta en kortversion av programmet.
Se kommande uppdateringar på denna sida och under menyerna till vänster!