POSK i Växjö stift

POSK bygger den kyrka som Sverige behöver, och ser till att den finns där den behövs. POSK har idéerna för framtiden och vill leda utvecklingen i riktning mot en kyrka som rymmer mångfald och präglas av respekt.

POSK, Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan är den näst största gruppen i kyrkomötet. I Växjö stift är vi för tillfället den tredje största gruppen i stiftsfullmäktige.

Vi vill att det bildas flera nya POSK grupper i Växjö stift!
Vill du starta en grupp? Eller vill du att den partipolitiskt obundna gruppen som du är aktiv i ska kopplas till POSK? Ta kontakt med oss!

Välkommen att bli medlem i POSK!
Medlem i POSK blir du antingen genom din lokala grupp eller genom stiftsföreningen.
Medlemsavgiften betalar du till Plusgiro 918081-1.
50 kr enskild medlem
150 kr/grupp upp till 20 medlemmar
300 kr/grupp 20 – 49 medlemmar
450 kr/grupp 50 medlemmar och större

Kontakt:
Victor Ramström, ordförande
Sagovägen 11
393 52 KALMAR
E-post: victor.ramstrom@posk.se
Mobil: 0705-457719