POSK i Växjö

VÄLKOMMEN!

Tidigare hette vi POSK i Växjö kyrkliga samfällighet, men nu när hela Växjö kommun med ingången av 2014 blir ett enda pastorat, har vi bytt namn till POSK i Växjö kommun.

Vi är en partipoltiskt obunden nomeringsgrupp inom Svenska kyrkan. Vår lokalförening är en del av POSK som är en rikstäckande nomeringsgrupp. Grunden för våra medlemmar är engagemanget inom Svenska kyrkan.

Henrik Johansson är ordförande
E-post henjo78@hotmail.com
Mobil: 0736-212411

Camilla Dahlström är vice ordförande
E-post: camilladahlstrom7@yahoo.se
Mobil: 0705-620717

Medlemskap
Medlemsavgiften är 100 kr för enskild och 150 för familj. Avgiften sätter du in på:
Bank: Swedbank
Clearingsnummer: 8169-5
Bankkonto: 944 768 882-2
Mottagare: Wolf Danielsson
Meddelande mottagarkonto: Ditt namn!