POSK i Västra Frölunda pastorat

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
POSK i Västra Frölunda pastorat ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan. 

Välkommen!

Från 2018 bildas det nya Västra Frölunda pastorat. Där ingår  Näsets församling, Styrsö församling, Tynnereds församling, Västra Frölunda församling och Älvsborgs församling.

Kontaktperson:

Gunvor Hagelberg
076-823 76 21
gunvor.hagelberg@me.com