POSK i Västerås stift

Partipolitiskt obundna i Svenska Kyrkan, POSK:
– Finns till för dem som vill ta ansvar som förtroendevalda i Svenska kyrkan utan att binda sig till något allmänpolitiskt parti.
– Har som vision att Svenska kyrkan ska vara en gemenskap som speglar Guds vilja i gudstjänst och liv och som talar tydligt om Jesus Kristus.

POSK vill att Svenska kyrkan ska

  • erbjuda närvaro, gemenskap, växt och fördjupning
  • förmedla tillit, befrielse, hopp och livsmod
  • se och ta vara på varje människa som en gåva i församlingens liv
  • respektera individen och glädjas åt mångfalden
  • vara en profetisk röst i samhället och visa på ett liv i rättvisa och frihet
  • vara en brobyggare mellan kyrkor
  • sträva efter en sann och öppen dialog mellan människor av olika tro

Kontaktpersoner, styrelsen för Stifts-POSK

Anders Brunnstedt, Falun, ordförande
anders.brunnstedt@ssab.com tel. 023-18875

Peter Bernövall, Nora,
peterbernovall@gmail.com tel. 070-2123658

Gun Bäck, Fagersta
gun.back@svenskakyrkan.se 0223-14811

Ingemar Egelstedt, Västerås
ingemar.egelstedt@svenskakyrkan.se tel. 070-6652727

Cristina Hahre, Köping
cristinahahre@hotmail.com tel. 070-7890338

Eivor Sterner, Dala-Järna
eivor.sterner@sterners.se tel. 070-7711120

Karin Tilly, Västerås
karin.tilly@telia.com tel. 021-144589

Länkar:

Medlemsbrev februari 2017

Protokoll årsmöte 2017

 

 

Anneli Rosén från POSK
En fri röst i kyrkovalet! på Vimeo.
Webbansvarig: Mikael Thorgren mikael.thorgren@telia.com
Biden överst: Kapellet, Stiftsgården Rättvik. Foto: Spito, Wikimedia Commons