POSK i Västerås

Västerås pastorat består av 13 församlingar. POSK har ledamöter i 12 av församlingsråden.

POSK Västerås har representanter i
•Pastoratets fullmäktige
•Kyrkorådet och dess arbetsutskott
•Fastighetsutskottet
•Kyrkogårdsutskottet
•Västerås stifts fullmäktige
•Kyrkomötet

Kontakt:

POSK i Västerås
Maria Thorgren, 021-331712
maria.thorgren[a]telia.com

Karin Tilly
karin.tilly@telia.com

Medlemskapet i POSK är öppet för dem som vill visa sitt stöd och för dem som vill göra en insats. Från och med 2015 så är medlemsavgiften 200 kr per år, 50 kr för studeranden. Betala medlemsavgiften på pg 26795-5. Ange namn, adress, mailadress och församling.

Länkar:

Medlemsbrev, mars 2017

Protokoll Årsmöte 2017

Handlingsprogram 2014 – 2017

Inspirationsmöte

Att bygga församling var ämnet för kvällen den 31 augusti 2016. POSK inbjöd västeråsare att lyssna till Maria Agstam-Häggkvist tankar om vilka verktyg vi behöver i vårt församlingsbygge.

Verktygslåda
Verktygslåda för att bygga församling
Fart-blaster
Kul i kyrkan – och på jobbet