POSK i Västerås

Välkommen att vara med och ta ansvar!
POSK – Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan – har som vision att Svenska kyrkan ska vara en gemenskap som speglar Guds vilja i gudstjänst och liv och som talar tydligt om Jesus Kristus.

Västerås pastorat består av 13 församlingar. POSK har ledamöter i 12 av församlingsråden.

POSK i Västerås – Ett gott val!

POSK – Partipolitiskt obundna i Svenska Kyrkan, är en demokratisk organisation för engagerade människor i alla åldrar som vill ta ansvar som förtroendevalda i Svenska kyrkan utan att binda sig till något allmänpolitiskt parti.

Skapar en viktig kyrka

POSK vill göra Svenska kyrkan viktig i människors liv och göra det möjligt för barn, unga och vuxna att leva i och utveckla sin kristna tro.

Skapar öppna mötesplatser

POSK vill att Svenska kyrkan Västerås blir en kyrka som rymmer mångfald med trygga och öppna mötesplatser för människor med olika behov, en kyrka som ger människor hopp.

Inbjuder till engagemang

POSK vill att församlingarna har ett levande gudstjänst samt kör- och musikliv, arbetar för att engagera frivilliga och deltar aktivt i lokalsamhället.

Stöttar unga och utsatta

POSK vill särskilt arbeta för barn och unga så att fler blir döpta och konfirmerade och att det finns ett heltäckande program för barn och unga 0-18 år.

POSK vill också särskilt arbeta för Västerås utsatta genom diakonalt arbete och genom ökat stöd till Västerås stadsmission. Församlingarna behöver också rustas för att kunna ta emot och integrera flyktingar och migranter.

Är en synlig del av Västerås

POSK vill arbeta för att Svenska kyrkan Västerås blir en del av västeråsarnas liv genom ökad närvaro, ”kyrkliga ambassadörer” och ett aktivt samarbete med skolor, myndigheter, organisationer och andra kyrkor.

Har ett hållbart framtidsperspektiv

POSK vill ta ansvar för vår framtid genom ett ansvarsfullt arbete när det gäller miljö-, jämställdhets- och rättvisefrågor, det gäller både lokalt och internationellt. Att vårda vårt kulturarv är en del i det arbetet.

 

Kontakt:

POSK i Västerås
Maria Thorgren, 021-331712
maria.thorgren@telia.com

Karin Tilly
karin.tilly@telia.com

Medlemskapet i POSK är öppet för dem som vill visa sitt stöd och för dem som vill göra en insats. Från och med 2015 så är medlemsavgiften 200 kr per år, 50 kr för studeranden. Betala medlemsavgiften på pg 26795-5. Ange namn, adress, mailadress och församling.

Länkar:

Medlemsmöte 2017-08-21

Kortprogram kyrkovalet 2017 riks-POSK

POSKs program 2018-2021 riks-POSK

Protokoll Årsmöte 2017