POSK i Västanfors-Västervåla

Kontakt:
Västanfors-Västervåla
c/o Anders Linger
Ekliden 3, 737 40 Fagersta
anders@linger.se
+46(0)223 157 15

Årsmöte 2015

Hölls den 17 mars 2015.

Information

I och med valresultatet erhöll POSK 17 av Kyrkofullmäktiges 25 mandat. Så här sade dock vår ordförande, Anders Linger, om resultatet:

Trots en kraftfull majoritetsställning i kyrkofullmäktige, kommer POSKs strävan även fortsättningsvis att vara att söka konsensuslösningar i frågor av större vikt för verksamheten.

Med denna strävan efter bra samarbete med övriga ledamöter som ledstjärna har vi bland annat valt att erbjuda en representant från den socialdemokratiska nomineringsgruppen att inträda som vice ordförande i Kyrkofullmäktige.

Kika gärna på vår Facebook-sida emellanåt. Där kommer viss aktuell information att tas upp som kan vara av intresse.

Vid årsmötet 2016 valdes delvis en ny styrelse som numera har följande sammansättning:

  • Anders Linger (ordförande)
  • Lars Frisk (vice ordförande)
  • Maria Liljeqvist (sekreterare)
  • Birgitta Jubell (kassör)
  • Heather Alenius
  • Stefhan Karlström
  • Jeremiah Webb