POSK i Vänersborg

 

 

Vi som kandiderar för POSK i Vänersborg och Väne-Ryrs församling verkar för att det kristna budskapet sprids.

Bland annat genom att:

Gudstjänsterna utformas så att alla kan känna gemenskap och delaktighet.

Ge församlingens barn och ungdomar möjlighet att delta och påverka verksamheter och gudstjänster.

Inbjuda till samtal och dialog om livsfrågor och tro.

Värna det diakonala arbetet.

Samverka med andra aktörer i samhället, exempelvis kommunen, frivilligorganisationer och andra kyrkor.

Sång och musikverksamheten förstärks och utvecklas, gärna i samarbete med Musikskolan och musikföreningar.

Låta våra kyrkor vara välkomnande mötesplatser med verksamhet för alla åldrar.

Värna om och utveckla verksamheten i Väne-Ryrs kyrka, församlingshem och lägerplats.

 

Gunnel Jende: jende(a)telia.com 

0521-129 41, 070-647 81 40

(a)=@