POSK i Vänersborg


POSK-gruppen i Vänersborg och Väne-Ryr

Vi är cirka 35 medlemmar som är engagerade i församlingens gudstjänstliv och verksamheter. I valet den 15 september 2013 fick vi 989 röster, vilket motsvarade 59% av totala antalet röster. I kyrkofullmäktige har vi nu 15 av 25 mandat. I både kyrkofullmäktige och kyrkorådet är ordföranden och andre vice ordföranden från POSK-gruppen. Vi eftersträvar öppenhet och samarbete med övriga nomineringsgrupper.
Under innevarande mandatperiod kommer vi att styra utvecklingen i församlingen och arbeta för att kyrkan ska föra ut det kristna budskapet och förkunna Guds villkorslösa kärlek genom att vara en öppen mötesplats där alla – oavsett ålder, kön, etnicitet, sexuell läggning eller funktionsnedsättning kan – upptäcka, utveckla och växa i kristen tro.
Vi kommer under mandatperioden att arbeta för att genomföra våra vallöften:
· Gudstjänsterna utformas så att alla kan känna delaktighet och gemenskap.
· Sång och musikverksamheten förstärks med barn- och ungdomskörer, gärna i samarbete med musikskolan.
· Utveckla det diakonala arbetet och det Diakonala Centret.
· Inbjuda till samtal och dialog om andliga och existentiella frågor.
· Ge församlingens ungdomar möjlighet att påverka, utveckla och delta i gudstjänster och verksamheter.
· Låta alla våra kyrkor vara öppna mötesplatser med verksamheter för alla åldrar.
· Värna om och utveckla verksamheten i Väne-Ryrs kyrka, församlingshem och lägerplats.
I ett första skede kommer vi att prioritera:
· Barn och ungdomsarbetet i församlingen.
· Utveckla diakonin
· Utarbeta en plan för utnyttjandet av våra områdeskyrkor
· Förbättra arbetet med att utvärdera våra verksamheter
Kontaktpersoner:

Tord Kristoferson: kristoferson.tord(a)telia.com

0521-66888, 070-340 47 46

Gunnel Jende: jende(a)telia.com 

0521-129 41, 070-647 81 40

(a)=@