POSK i Ulricehamn

Gunnar Åkesson, Helge Bern Antonsson, Lars Weiner, Anders Lahrin, Helge Hesslefors, Christina Claesson, Stefan Kristoffersen, Gunilla Larsson, Urban Azelius, Ing-Britt Brunnemyr, William Boehm, Gunilla Bern Antonsson, Jörgen Theander, Owe Hjalmarsson, Sven-Olof Sandberg, Berith Gunnarsson, Jan O. Jansson, Ingela Widell, Elin Thelander, Helena Persson, Simon Klasson, Maja Hellqvist

Partipolitiskt obundna i Ulricehamns pastorat vill samla människor som vill verka som förtroendevalda inom Svenska kyrkan oavsett politisk tillhörighet. Det som förenar är det kyrkliga engagemanget och viljan att verka för öppenhet med plats för människor av båda könen, i alla åldrar och nationaliteter.

Vi vill arbeta för
• att kyrkan skall vara en växtplats för kristen tro och gemenskap Vi vill skapa mötesplatser mellan människor, där samtal om livet och den kristna tron får stå i fokus. Vi tycker det är viktigt att se till den enskildes behov. Gudstjänsten är centrum där vi får hämta kraft och inspiration.
• att de ideella krafterna uppmuntras och tas tillvara. Människors engagemang och vilja att hjälpa till och påverka verksamheten måste uppmuntras. Vi vill att fler i alla åldrar skall finna sin plats i församlingen. Vi har alla olika gåvor som vi behöver upptäcka och ta tillvara.
• en kyrka mitt i vardagen. Det är viktigt att kyrkan finns där människorna är. Vi vill vara med och utveckla och inspirera till diakonalt arbete och satsa på en fortsatt utveckling av musik-, barn- och ungdoms verksamheten. Ekumenik och samarbete med andra kyrkor och samfund är viktigt.Tillsammans verkar vi för levende församlingar i hela vårt pastorat!

Kandidater att rösta på den 15 september från Ulricehamn till:

 

Stiftsfullmäktige

 

Kontaktperson:

Anders Lahrin 0705-585276