POSK i Tuve-Säve församling

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
POSK i Tuve-Säve församling ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan. 

Kontaktperson:
Sara Sandelin, ordförande, 031-82 05 05, 070-548 95 55. sara.sandelin (at) gmail.com

Från och med 1 januari 2018

bildas Backa pastorat som kommer att bestå av Backa och Tuve-Säve församlingar.

Kyrkoval 2017

Läs om POSKs arbete med kyrkovalet i Backa pastorat,
stiftsfullmäktige och kyrkomöte här.

Tuve-Säve församling, på norra Hisingen, bildades 2010 genom en sammanläggning av församlingarna Tuve och Säve-Rödbo (Säve, Kärra och Rödbo). Tuve-Säve församling är en gemenskap med och kring Kristus där vi tillsammans får växa och inspireras. Söndagens gudstjänst står i centrum liksom möten och dialog/samtal. Församlingens namn bildas av de två medeltida kyrkorna Tuve (1100-talet) och Säve (1200-talet) som är två av församlingens fem kyrkor.

POSK står för fria röster i en fri kyrka och vi är beredda att ta vårt ansvar. Våra kandidater är väl insatta och förankrade i Svenska kyrkan. POSK vill bryta partipolitiseringen och förnya demokratin i Svenska kyrkan. POSK har 9 av 14 mandat i kyrkorådet under mandatperioden 2014-2017.

Avgift för 2014: 75 kronor

Plusgiro: 33 01 81-9. Ange namn och adress