POSK i Tranås

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
POSK i Tranås församling/pastorat ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan. 

Kontaktperson för POSK i Tranås
Ann-Charlotte Monell,
Tärenäs Landsnäs 1,
573 97 Tranås
Tel. 0140-500 36
anncharlottemonell@hotmail.com

 

POSK, Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, är en organisation som finns i hela landet. Vi är inte bundna till något politiskt parti, utan vill bryta partipolitiseringen och förnya demokratin i Svenska kyrkan. Vi tycker att det är engagemanget i församlingen som ska vara grunden för allt beslutsfattande inom Svenska kyrkan!

Vid förra kyrkovalet fick POSK stort förtroende i Tranås pastorat och blev den nomineringsgrupp som fick flest röster. Under den gångna mandatperioden har POSK försökt förvalta förtroendet och genom att ta ansvar i viktiga beslutande organ, arbetat för att Tranås pastorat ska utvecklas. Vi vill gärna fortsätta att ta större ansvar och arbeta för att Tranås pastorat blir ännu bättre.

På bilden ovan: Längst fram: Monica Broman och Rose-Marie Schill
Mellanraden: Ann-Charlotte Monell, Per Ulfsbo, Johan Broman, Anna Samson, Chalmar Nyman, Therese Lilja, Kurre Carlson
Längst bak: Hans Karlsson, Rolf Steqvist, Leif Osbeck och Jan Ehrlin