POSK i
Torslanda-Björlanda församling

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
POSK i Torslanda-Björlanda församling ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan. 

Läs mer i vårt valprogram.

Kontakt:

Håkan Magnusson, 031-560818, Lilleby
E-post: torslanda-bjorlanda@posk.se

Kyrkoval 2017

Läs POSKs valsedel för Torslanda-Björlanda församling här.

Läs valsedeln för Backa, Lundby och Torslanda-Björlandas valkrets i stiftsfullmäktigevalet och
valsedeln för kyrkomötesvalet här.

Mer information kommer senare. 

Medlem

För att bli medlem i POSK i Torslanda – Björlanda församling sätter du in 80 kronor på vårt plusgiro. Glöm inte skriva namn och adress. Plusgirokonto-nummer är PG 731601-1

Alternativt betalsätt är: SWISH till
kassören Håkan Magnusson 0704597031
med meddelande POSK och namn/medlemsnummer.

 Vi vill arbeta för:

 • gudstjänster som berör, med personliga upplevelser och med frivilliga medarbetare i Björlanda kyrka, i Torslanda kyrka och kyrkan i Amhult.
 • ungdomsarbetet och konfirmationen som är mycket viktiga för kyrkans framtid.
 • att bjuda in unga och gamla till de olika musikgrupperna och konserterna samt stimulera till musikdeltagande.
 • en kyrka som verkar i människors vardagsliv där frivilliga i alla åldrar aktivt kan medverka.
 • internationella engagemang i lokala grupper.
 • att kyrkan skall finnas tillgänglig för alla skeden i livet
 • låg tröskel.
 • att kunna erbjuda utbildning till dem som är aktiva i församlingen och vill anta utmaningen.
 • att ha givande gemensamma möten och inspirationstillfällen.
 • att du antar utmaningar för dig själv och för din omgivning.
 • kristna skolavslutningar i kyrkan.
 • att utveckla stora och små verksamheter med tydlig inriktning.
 • att rekrytering av anställda skall vara inriktad på ledarpersoner.

Vi har unika förutsättningar att utvecklas:
Vi samlas nu i en allt större församling med större resurser och mer variation.
Vi har mycket stor kunskaps – och erfarenhetsbank bland våra medlemmar. Vi utvecklar barnverksamheten/förskolan då familjerna är en viktig del av församlingen.

 

Gunilla Eriksson, Ordförande (0737-785718)
Håkan Magnusson, Kassör (0704-597031)