POSK i Tanums pastorat

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
POSK i Tanums församling (Kyrkans Bästa) ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan. 

POSK representeras av Kyrkans Bästa i Tanums pastorat

Kontakt:
goteborg.stift@posk.se

Kyrkoval 2017

Läs valsedeln för Norra Bohuslän och Uddevallas valkrets
i stiftsfullmäktigevalet och
valsedeln för kyrkomötesvalet här.

Bild överst: Tanums kyrka. Foto: Harri Blomberg.