Låt vår församling styras av engagerade församlingsbor - inte politiker

Det tycker i alla fall vi i POSK. Vi är trötta på att de politiska partierna fortfarande behåller sitt grepp om kyrkan, direkt eller indirekt. Vi vill gärna ändra på det.
På POSK:s valsedel finns personer som alla är aktiva i församlingslivet och som har ett genuint engagemang för dess olika verksamheter. På vår lista finns också personer i alla olika åldrar, till skillnad från merparten av de övriga nomineringsgrupperna.

Så gå och rösta den 17 september för den kyrka du vill se i Täby församling!

Ta gärna kontakt med någon av oss som du redan känner eller vår gruppledare Bertil Persson om du har frågor eller funderingar.

Här nedanför finner du alla oss som kandiderar, en del av våra kyrkliga engagemang och vilket nummer på valsedeln vi har.

Kandidater till kyrkofullmäktige i kyrkovalet 2017

 1. Karin Öst, 26, konfirmationsledare, fd ordf. SKU Täby, jurist, Täby centrum
 2. Victor Backström, 28, fd ordf. SKU i Stockholms stift, fritidsledare, teol. stud., Näsbypark
 3. Eva Lod, 68, volontär i kyrkornas second hand, körsångare i Collegium Cantorum, Östra Vallabrink
 4. Adam Munkbo, 29, konfirmationsledare, projektledare, Täby centrum
 5. Lotta Jonsson, 34, konfirmationsledare, lärare, Grindtorp
 6. Christoffer Hofverberg, 33, fritidsgårdsföreståndare, Näsbydal
 7. Ann-Marie Molneryd, 66, ekonom, Visinge
 8. Stefan Ulfswärd, 26, konfirmationsledare, jurist, Täby centrum
 9. Marie Kjörling, 57, kyrkvärd, körsångare i Chorus Pictor, Hägernäs strand
 10. Bertil Persson, 76, kyrkvärd, ledamot av kyrkomötet, teol. kand., civilekonom, Gribbylund
 11. Elisabeth Tunberg, 57, adm. chef, civilekonom, Näsbypark
 12. Carl-Johan Amilon, 52, kyrkoherde, Löttingelund
 13. Torsten Gerhardsson, 75, volontär på kyrkans läxhjälp & prata svenska-café, Grindtorp
 14. Elsie Andersson, 73, kyrkvärd, körsångare i Tibble kyrkokör, Gribbylund
 15. Staffan Ström, 43, kyrkvärd, ordf. i Täby kyrkas distriktsråd, pensionsekonom, Ensta
 16. Charlotta Mossberg, 26, konfirmationsledare, jurist, Täby centrum
 17. Niclas Evén, 40, volontär på kyrkans läxhjälp, lärare, Näsbydal
 18. Gertrud Block, 82, kyrkvärd, S:t Olofs distriktsråd, Viggbyholm
 19. Brita Fromm, 57, utlandskyrkan, informatör, Vallatorp
 20. Anna Ortner, 57, präst, teol. dr, Viggbyholm
 21. Lars G Wilson, 74, kyrkvärd, Näsbyparks distriktsråd, arkitekt, Näsbypark
 22. Birgitta V Persson, 75, kyrkvärd, Gribbylunds distriktsråd, Gribbylund
 23. Kristin Molander, 48, präst, Näsbypark
 24. Annika Asp, 70, kyrkvärd, S:t Olofs distriktsråd, körsångare i Tibble kyrkokör, Viggbyholm
 25. Birgitta Ribbing, 73, kyrkvärd, S:t Olofs distriksråd, körsångare i Collegium Cantorum, Hägernäs strand
 26. Christina Berglund, 78, präst, Täby kyrkby
 27. Rolf Beck, 90, kyrkvärd, Täby kyrkas distriktsråd, veniat, Viggbyholm
 28. Gunilla Hultman, 69, körsångare i Chorus Pictor & Collegium Cantorum, volontär i kyrkornas second hand, Gribbylund
 29. Lotta Myrén Hallström, 60, körsångare i Gribbylunds Kapellsångare, ekonom, Visinge
 30. Ulf Ribbing, 77, överstelöjtnant, Hägernäs strand
 31. Henrika Thomasson, 47, projektledare, Näsbypark
 32. Kerstin Karlsson, 81, kaffevärdinna, Grindtorp