Kontakt:

Bertil Persson

bertil.persson@svenskakyrkan.se

Kandidater till kyrkofullmäktige i kyrkovalet 2013

1.  Lotta Jonsson, 30, gymnasielärare, Grindtorp

2.  Victor Backström, 24, jur.stud, Näsbypark

3.  Eva Lod, 64, skolledare, körsångare, Östra Valla

4.  Adam Munkbo, 25, projektledare, Näsbydal

5.  Elisabeth Tunberg, 53, civilek, stiftskonsulent, Näsbypark

6.   Niclas Evén, 36, gymnasielärare, Täby centrum

7.  Karin Öst, 22, juridikstuderande, Täby Centrum

8.  Christffer Hofverberg, 29, fritidsledare, Roslags Näsby

9.  Bertil Persson, 72, teol.kand, civilekonom, Gribbylund

10. Gertrud Block. 78, fil.kand, Viggbyholm

11. Torsten Gerhardsson, 71, Grindtorp

12. Charlotte Mossberg, 22, jur.stud, Ensta

13. Stefan Ulfswärd, 22, jur.stud, Tibble

14. Elsie Andersson, 69, lärare, kyrkvärd, Gribbylund

15. Ann-Marie Molneryd, 62, ekonomsamordnare, Visinge

16. Staffan Ström, 39, informationschef, Västra Vallabrink

17. Åsa Andersson, 75, fil.mag, Täby kyrkby

18. Björn Smedmark, 72, fd administrativ chef, Ella gård

19. Birgitta V Persson, 71, kyrkvärd, Gribbylund

20. Eva Ström, 40, butikschef, Västra Vallabring

 

Valet 2009

POSK vann kyrkovalet i Täby församling. Vi är den enda grupp som ökat antalet mandat i
kyrkofullmäktige, från 10 till 13 (av 35).
Efter valet har samtliga övriga nomineringsgrupper (Moderata Samlingspartiet, Arbetar-
partiet Socialdemokraterna, Folkpartister i Svenska kyrkan och Centern) agerat tillsammans
mot POSK. Detta gjorde att POSK inte fick någon av de ”tyngre” ordförandeposterna i
församlingen.