POSK i Sura-Ramnäs

POSK – Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, är den största demokratiska organisationen i Svenska kyrkan för grupper och enskilda som vill ta ansvar som förtroendevalda utan att binda sig till något allmänpolitiskt parti.

POSK har som vision att Svenska kyrkan ska vara en gemenskap som speglar Guds vilja i gudstjänst och liv och som talar tydligt om Jesus Kristus.

POSK i Sura-Ramnäs församling ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan.

På bilden överst ses större delen av POSK-gruppen i Sura-Ramnäs under nuvarande mandatperiod.

För mer information kontakta gärna:

Eva Nerf 070 335 1548 eva_nerf[a]hotmail.com
Marita Johansson Grimwade 070 279 2254 maritajohansson2008[a]hotmail.com
Carita Widjeskog 070 884 3546 carita.widjeskog[a]gmail.com