POSK i Strängnäs stift

Kontaktperson:
Birgitta Wrede
Björkudden, Aspö, 645 93 STRÄNGNÄS
birgitta.wrede@svenskakyrkan.se
076 1656189

Medlemsavgifter och gåvor
Medlemsavgift för 2016 är beslutad till 300 kr för lokalföreningar eller 100 kr för enskilda medlemmar. Gåvor mottages tacksamt.
Betala in din medlemsavgift eller gåva till föreningens bankkonto i Handelsbanken:
Clearingnr: 6580
Kontonummer: 599 832 762