POSK i
Strängnäs domkyrkoförsamling
med Aspö

Styrelse:
Bengt Karlsson, bengt.karlsson@vasteras.se (ordförande)
Ragnhild Lundgren, ragnhild.lundgren@gmail.se (kassör)
Patrik Gustavsson, patrik.gustavsson@lotteriinspektionen.se
Marianne Larsson, mariannekson@hotmail.com
För att gå med i POSK hör av dig till någon i styrelsen.

Här nedan du läsa vårt lokala program för Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö. Längre ner hittar du också programmet på finska (pdf). Våra lokala kandidater finns nedan.

POSK är den enda rikstäckande politiskt obundna gruppen i församlingen och har kandidater i alla val. Till kyrkomötet är domkyrkoorganist Torvald Johansson, Strängnäs, vårt första namn. Han behövs där när kyrkomötet ska ta ställning till nya gudstjänstordningar och ny kyrkomusik. Rösta på POSK till församling, stift och kyrkomöte!

POSK, Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, har som vision att Svenska kyrkan ska vara en gemenskap som speglar Guds vilja i gudstjänst och iv och som talar tydligt om Jesus Kristus.

Vi vill att vår församling ska vara en öppen gemenskap. Alla ska vara välkomna att delta i gudstjänster och verk-samheter. Vi vill ge plats för fler att göra ideella insatser i församlingen och bidra till ett rikare församlingsliv.

Vi vill att församlingen genom diakonin stöder, uppmuntrar och hjälper människor i alla åldrar. De som är utsatta ska får särskilt stöd. Arbetet bland ensamma och svaga är särskilt viktigt.

Vi vill att arbetet bland barn, ungdomar och konfirmander prioriteras.

Vi vill att körer och kyrkomusik ska få de bästa förutsättningar och bidra till ett varierat musikliv vid gudstjänster och konserter. Stora körverk ska kunna framföras regelbundet. Vi vill också stärka det sverige-finska församlingsarbetet med dess gudstjänster och kör-verksamhet.

Vi vill att församlingen ska bli mer miljömedveten och utveckla ett miljöprogram. Vi vill också att det interna-tionella engagemanget i församlingen vidareutvecklas. Vi är en del i en världsvid kyrka och vill tillsammans verka för en rättvisare värld.

Vi vill att Strängnäs domkyrka ska vara församlingens kyrka, stadens kyrka och stiftets kyrka. Vi vill satsa för att en sådan vision ska bli verklighet.

Strängnäs domkyrka, Aspö kyrka och våra kyrkogårdar är viktiga kulturmiljöer som ska underhållas och vara öppna för besök. Vi har ansvar att bevara dem för kommande generationer. Strängnäs domkyrka är den förnämsta kulturbyggnaden i staden och en av Sveriges värdefullaste kyrkor.

Läs vårt program på finska (ladda ner pdf bland relaterade filer nedan)!