POSK i Stockholms stift

Styrelse
för POSK i Stockholms stift:

  • Ulla Birgersdotter (ordf.)
  • Johan Drevemo
  • Lars Jakobsson (sekr.)
  • Roland Johansson
  • Lars-Olof (LO) Landin
  • Thomas Erlandsson
  • Torsten Gerhardsson
  • Eva Mutvei

Kontakt:
Lars Jakobsson
lars.jakobsson@telia.com