POSK i Staffanstorp

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
POSK i S:t Staffans församling i Staffanstorp ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan. 

I S:t Staffans församling, Staffanstorp finns sedan flera år en partipolitiskt obunden nomineringsgrupp som heter Kyrkan 2000. I det lokala kyrkofullmäktigevalet ställer man upp under den beteckningen men gruppen är ansluten till POSK och personer aktiva i Kyrkan 2000 står på POSKs listor i valet till Stiftsfullmäktige och Kyrkomötet.

Bor du i S:t Staffans församling och vill engagera dig i Kyrkan 2000? Eller har du några frågor? Ta gärna kontakt med Christer Larsson, 070-515 91 21, 046-25 65 52.

Vill du veta mer om gruppen? Titta på den egna webbplatsen: www.kyrkan2000.info.se

 

Kyrkan 2000

Kyrkan 2000 är en partipolitiskt obunden grupp, som vill att kyrkan skall ledas av människor som är engagerade och intresserade av församlingens bästa. Alla församlingsmedlemmar är välkomna att delta i vårt arbete. Hos oss möter du alla åldersgrupper och många olika yrkesgrupper. Vi har kunskap och erfarenhet inom en rad olika områden och engagerar oss i alla frågor som rör församlingen.

Kyrkan 2000 är ansluten till POSK, Partipolitiskt obundna I Svenska kyrkan.

Kyrkan 2000 har sedan 1998 varit representerad i S:t Staffans församlings förtroendeorganisation och aktivt medverkat i utvecklingen av församlingens verksamhet. Vi har som största grupp i kyrkofullmäktige och kyrkorådet ett mycket gott samarbete med övriga förtroendevalda och är bredda att ta ett fortsatt ansvar för församlingens framtid.

Kyrkan 2000 vill fortsätta arbetet för en öppen folkkyrka för människors vilja till delaktighet och engagemang. Vi gör detta genom att vara aktiva i församlingens verksamheter som t ex kyrkvärdar och gudstjänstvärdar samt frivilligmedarbetare inom diakonin och ungdomsverksamheten.

 

Vi vill arbeta för

~ Gudstjänstlivet
Den lokala kyrkan skall vara ett centrum för regelbundet gudstjänstfirande med ett eget ansvarstagande.Genom vårt engagemang som kyrk- och gudstjänstvärdar vill vi vara med och påverka hur gudstjänsterna utformas.

~ Diakonin
Med en växande andel äldre personer i församlingen vill vi öka satsningen inom diakonin med olika typer av samlingspunkter i kommunen. Inom församlingen har vi många frivilliga medarbetare och detta är en grupp som vi vill särskilt stödja. Det är också viktigt att kyrkan vågar vara nära och hjälpa människor i utsatta situationer.

~ Barn och ungdomar
Vi värnar om dessa mycket viktiga grupper genom engagemang för kyrkans förskola, konfirmanderna och Kyrkans Unga.

~ Mötesplatser för alla åldrar
Vi satsar på alla åldersgrupper. Kyrkans gemenskap är viktig för alla. Vi vill utveckla kulturarrangemangen som föreläsningar, Publikankvällar och konserter.