POSK i Solna församling

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
POSK i Solna församling ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan. 

Våra valfrågor inför kyrkovalet den 17 september 2017 – POSK Solna vill

 • Vara fri från styrning av politiska partier
  Kyrkan ska styras av förtroendevalda, som är engagerade i kyrkan och dess verksamhet, inte av politiker som är valda utifrån sitt medlemsskap i ett politiskt parti.
 • Minska arvoden till förtroendevalda i kyrkan
  Solna församling har i jämförelse med andra församlingar höga arvoden till förtroendevalda. Uppdrag som förtroendevald skall bottna i ett genuint intresse för Svenska kyrkan och dess verksamhet, och ekonomisk ersättning ska vara av underordnad betydelse.
 • Vårda kyrkans kulturarv, våra kyrkor och traditioner
  Vi har ansvar för att bevara, berika och lämna kulturarvet vidare till kommande generationer.
 • Vara en öppen och levande kyrka för människor i vår tid
  Kyrkan ska vara en välkomnande plats för alla – för barn, ungdomar, föräldrar, vuxna och gamla, i vardag och fest, i glädje och sorg

 

Under mandatperioden 2014-2017 vill POSK att Svenska kyrkan i Solna
-erbjuder närvaro, gemenskap, växt och fördjupning
-förmedlar tillit, befrielse, hopp och livsmod
-ser och tar vara på varje människa som en gåva i församlingens liv
-respekterar individen och gläds åt mångfalden
-är en profetisk röst i samhället och visar på ett liv i rättvisa och frihet
-är en brobyggare mellan kyrkor
-strävar efter en sann och öppen dialog mellan människor av olika tro

 

Vi finns representerade i Solna församlings kyrkofullmäktige med sex mandat

 • Sylvia Lindvall, 2:a vice ordförande
 • Lisa Viking
 • Eva Gustafsson
 • Elisabeth Berggård
 • Linda Cigéhn
 • Inger Liljeström
 • Linnéa Forssell (ersättare)
 • Ulla Rönn (ersättare)
 • Una Uhan Owita Marage (ersättare)

I kyrkorådet har vi två mandat

 • Sylvia Lindvall, 2:a vice ordförande
 • Lisa Viking
 • Eva Gustafsson (ersättare)
 • Linda Cigéhn (ersättare)

 

Kontaktpersoner: Elisabeth Berggård eller Lisa Viking

Kontakt: solna@posk.se

Foto: PGphoto, Patrik Gineman