Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK) – Sollentuna

POSK är den största nomineringsgruppen i Svenska kyrkan Sollentuna. Till kyrkovalet 2017 satsar vi på få mer än 50% av rösterna.
Vi låter de unga ta plats i styrningen av församlingen i både kyrkorådet och distriktsråden.
Utvecklingsprojekten i församlingen och de olika distrikten är ofta POSK-medlemmars initiativ. I POSK tar vi tillvara på goda idéer och stimulerar frivillighet och engagemang.
Du är välkommen att engagera dig i POSK, - en grupp med högt i tak och med stort hjärta. Kom med oss och avpolitisera kyrkan så att vi får ut mer av kyrkan tillsammans!

Följ oss på facebook! https://www.facebook.com/posksollentuna

 

Detta vill POSK Sollentuna i kyrkovalet 2017

Posk är de Partipolitiskt Oberoende i Svenska Kyrkan. Vi är och vi representerar de vanliga medlemmarna i kyrkan som vill delta eller bidra till församlingslivet. 

Vi är störst – och vi tror på de unga i församlingen!

 • Posk är gruppen med flest unga förtroendevalda. Vi satsar på minst 30% unga i församlingens styrelser.
 • För att öka andelen unga så vill vi ge dem möjligheten att också verka på kortare mandat än 4 år.
 • Posk är med 46% från valet 2013 den största nomineringsgruppen. Med din hjälp siktar vi på egen majoritet för att driva igenom en politisk oberoende styrning av församlingen där rätt person hamnar på rätt plats.
 • Posk vill föra besluten närmare medlemmarna genom att delegera fler beslut till respektive kyrkas distriktsråd i Sollentuna.

En kyrka som är självklar i livets olika faser – hur då?

 • Posk vill fortsätta utveckla olika gudstjänstformer och församlingsaktiviteter på olika tider och olika sätt, så att alla kan hitta sin naturliga mötesplats beroende på var man befinner sig i livet.
 • Posk vill höja statusen för frivillighet i kyrkan. Vi vill ge de som vill chansen att engagera sig ideellt i församlingen för en meningsfull gemenskap.
 • Posk vill utveckla församlingens digitala kommunikation så att den proaktivt når ut med sin vision och verksamhet – och att det blir enkelt och överskådligt att hitta, planera, och delta i alla de fantastiska aktiviteter som erbjuds inom församlingen.

Posk är den fria rösten i en fri kyrka – utan politik!

 • Kyrka och partipolitiska partier hör inte ihop. Vi vill inte skilja på människor på det sättet. Posk har ingen bindning till de partipolitik. Istället är vi enade för församlingens bästa och agerar efter principen ‘rätt person på rätt plats’
 • Vi verkar för återhållsamhet med arvoden för förtroendevalda och att det helt tas bort för ledamöterna i kyrkofullmäktige.

Din och min kyrka – i Sollentuna!

 • I en tid som präglas av oro och ökande klyftor vill Posk att det kristna kärleksbudskapet ska bidra till hopp, tro och upprättelse för människor.
 • Kyrkans huvuduppgift är att förmedla det kristna budskapet och föra människor till tro och ny mening i tillvaron.
 • Kyrkan ska ha en unik och egen röst i samhällsdebatten och ta ansvar där vi ser att samhället ibland brister – därför vill vi satsa mer på kyrkans diakonala arbete både lokalt och internationellt.

Vill du vara säker på att ha en församling fri från partipolitik och hänsyn som inte har med kyrkan att göra? Rösta på Posk.

Kontakt: Anders B Lundberg sollentuna@posk.se eller anders@ajlundberg.se, och Kristofer Runow kristofer@runowmedia.se