POSK i Södertälje

Nästa höst höst är det kyrkoval! Vår vision är en kyrka som talar tydligt om Jesus Kristus och bjuder in människor till en härlig och innerlig gemenskap med varandra och med den Gud som älskar oss så mycket att han gick i döden för oss. Vi tror kyrkan behöver styras av vanliga människor med en fast förankring i kyrkans gudstjänstliv och verksamhet.

Då tog vi fram en folder som beskriver vad vi vill åstadkomma.

Ulf Sundblad from POSK En fri röst i kyrkovalet! on Vimeo.

POSK i Södertälje är en lokalförening för POSK i Södertälje pastorat. Vårt mål är att pastoratet ska styras av personer med sin förankring i församlingens gudstjänstliv. Man får gärna vara med i ett parti men partipolitiken ska inte följa med in i kyrkan. Föreningen är öppen för nya medlemmar, håller årsmöte varje år och leds av en styrelse bestående av Gustaf Bengtsson (ordf), Nora Olander, Rolf B Bertilson (kassör), Rickard Holz och Ulf Sundblad.