POSK i Slaka-Nykils pastorat

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
POSK i Slaka-Nykils pastorat ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan. 

Hej!

POSK i Slaka-Nykils pastorat är en del av Föreningen POSK i Linköping. Information om föreningen och kontaktpersoner hittar du i vänstermenyn under rubriken ”Föreningen POSK i Linköping”.

Slaka-Nykils pastorat bildades 2014 av Skeda, Slaka (med Lambohov), Nykil, Gammalkil och Ulrika.
De som representerar POSK i kyrkofullmäktige i Slaka-Nykil är:
Annika Pohl
Gerd Renhorn
Tommy Ählström
Pär Martinsson
Tommy Andersson
Anders Wång
Jaan Israelsson

Läs valresultatet i sin helhet här

Kontaktperson:
Annika Pohl
E-post: annika.i.pohl@gmail.com