POSK i Skövde

Välkommen till POSK i Skövde!

Kontaktperson:

Sven-Arne Floryd
070-713 67 70
Nyckelpigevägen 112
541 65  Skövde
sven-arne(at)floryd.net