POSK i Skivarp

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
POSK i Skivarps församling ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan. 

POSK i Skivarp bildades inför kyrkovalet 2013.

POSK i Skivarp vill

  • stärka barn och ungdomsverksamheten.
  • främja kör och musikverksamheten.
  • minska arvoden till rimliga nivåer för kyrkorådsledamöterna till förmån för barn och ungdomsverksamheten.
  • arbeta för mer gemenskap och samarbete mellan generationer, byalagen, föreningar, kommunen och kyrkan.
  • arbeta för en öppen dialog mellan förtroendevalda och anställda.
  • verka för att anställda ska ha en god och trygg arbetsmiljö.
  • vårda vårt kyrkliga kulturarv.
  • skapa större insyn i kyrkans ekonomi och verksamhet för församlingens medlemmar.

Kontakt:
Cecilia Thorén Bonander