POSK i Sigtuna församling

Så här presenterar POSK att vi ställer upp med 18 kandidater i val till Sigtuna kyrkofullmäktige 2018 - 2021:

"POSK är människorna - Delaktighet, mångfald, engagemang och gemenskap är några av ledorden för POSK, när kyrkofullmäktige och kyrkoråd ska besluta om inriktning och resurser för Svenska kyrkans uppdrag inom Sigtuna församlings gränser.

Vi vill att Sigtuna församling erbjuder människorna gemenskap, växt och fördjupning, tillit, befrielse, hopp och livsmod.

Vi ser varje människa som en gåva i församlingens liv. Vi tror på värdet av en sann, och öppen, dialog mellan människor, även över gränser som brukar anges med levnadsår, livsåskådningar och ursprung.

Vi vill verka för en mångfald i gudstjänstlivet, där musiken och sången har framträdande plats, för en diakonal omsorg, för en aktiv barn- och ungdomsverksamhet, och för att göra det glada budskapet, evangeliet, känt och sänt bland människor som bor och vistas inom församlingen.

Vi vill göra det möjligt att Sigtunabor kan engagera sig för beslut om Sigtuna församlings uppdrag i den riktning som POSK berättar om.

Vill Du detsamma, Du som är medlem i Svenska kyrkan? Du kan då rösta med POSK valsedeln till Sigtuna kyrkofullmäktige, när Du använder Din rösträtt i kyrkovalet den 17 september!"

Texten kommer i Sigtuna kyrkoblad nr 3. Utdelas den augustivecka 2017 då röstkorten sänds ut till nästan 6000 röstberättigade, folkbokförda inom Sigtuna församlings gränser och dessutom kyrkobokförda som medlemmar, lägst 16 år på valdagen den 17 september.

Kontakt: Sigurd Zetterqvist, { zigurdsego@gmail.com }  hemtelefon: 08-5925 0546

websidan redigerad 11 augusti 2017