POSK i Sigtuna församling

Kontakt:

Sigurd Zetterqvist
sigurdposk@folkbildning.net

08-5925 0546

POSK vill att Sigtuna församlings kyrkofullmäktige och kyrkoråd särskilt

verkar för ett levande gudstjänstliv

Gudstjänsten är centrum i församlingslivet. Därför är det viktigt med mångfald och variation, där alla kan hitta sin hemhörighet. Deltagare i församlingens körer och gudstjänstgrupper satsar tid och förmåga för gudstjänstlivet i församlingens kyrkor. Vi, partipolitiskt obundna kandidater i kyrkovalet 2009, vill stödja detta arbete för allas möjlighet till delaktighet och utveckling.

satsar på konfirmandarbetet

Konfirmanderna är viktiga för kyrkans framtid; samtidigt måste vi komma ihåg att konfirmandarbetet främst är till för deras skull. Alla Sigtunas 14-15-åringar måste få möjlighet att samtala om och fundera kring: Vem är jag? Vem är Gud?

uppmuntrar till ideellt engagemang

Ett aktivt tilltal och ett personligt välkomnande till engagemang i gemenskapen såväl inom församlingsgränsen som i den världsvida kyrkan.

satsar på fortbildning / vidareutbildning för församlingens anställda.

Vi lever i en tid med snabba förändringar, ständigt nya utmaningar och ofta nya arbetsuppgifter. Som god arbetsgivare bedrivs målinriktad och uppgiftsbestämd fort- och vidareutbildning för de anställda.

arbetar för att församlingen skall miljödiplomeras.

”Vi tror på Gud Fader allsmäktig himmelens och jordens Skapare” säger församlingen när den firar gudstjänst varje söndag. I tron på Skaparen grundar vi övertygelsen om att allting hör ihop och att ingen kan dra sig undan ansvaret för det som Gud har skapat. Före nästa kyrkoval 2013, bör även Sigtuna församling ha klarat att uppnå Svenska kyrkans miljödiplomering för hållbar utveckling.

Ge Din röst för partipolitiskt obundna kandidater i kyrkovalet till Sigtuna kyrkofullmäktige!

hälsar Sigurd Zetterqvist, Margareta Karlsson, Hans Hartman, Eva Fellin, Margareta Stensvik, Märta Lindberg, Thorsten Johansson, Eva Ros, Sven-Åke Olsson, Ulice Alm, Ronny Stensvik, Lena Rendahl, Kajsa Berg, Ragnhild Mattsson, Anders Claesson, Björn Svartling.

Valresultat och arbete sedan 2005 år kyrkovalI

I kyrkovalet 2005 blev (POSK) största gruppen, 9 av 19 mandat.

Dock berövades (POSK) ordförandeposten i kyrkofullmäktige när Moderata Samlingspartiet 7 mandat och Arbetarpartiet Socialdemokraterna 2 mandat bildade kartell och stöttades av nya gruppen Folkpartister 1 mandat.

Dessutom försågs kyrkorådet med 7 valda, så att ordförandens röst fäller utslag, när kyrkoherde och 3 ledamöter är av samma mening. Detta är inte förenligt med kyrkoordningens ”samverkan mellan vigningstjänst och förtroendevalda”; detta är kommunalpolitisk ordning. Svenska kyrkans församlingar är inte partipolitiskt styda kommuner; men kommunpolitiska partierna i Sigtuna församlings kyrkofullmäktige håller sig fast vid ordningen före 2000.

Hur länge till?

POSK vill se en återgång till den ordning som gällde då vi hade egen majoritet 2001 – 2005 och inbjöd övriga grupper till:

samverkan och samtal mellan alla valda kyrkofullmäktige om Svenska kyrkans uppgift inom Sigtuna församling.fördelning av ordförandeposter efter proportionella valresultatet!ett jämnt antal valda i kyrkorådet – så att kyrkoherdens röst är utslagsgivande vid lika röstetal, allt enligt kyrkoordningens föreskrift om samverkan mellan kyrkoherden och i val utsedda ledamöter.