POSK i Sävedalen

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
POSK i Sävedalens församling (Aktiv kyrka) ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan. 

POSK representeras av Aktiv kyrka i Sävedalen

Kontakt:
goteborg.stift@posk.se,
Ing-Marie Doshé och Anders Eriksson

Ledamöter och ersättare i kyrkofullmäktige
2014-2017

Ledamöter
Anders Eriksson
Karin Ledwon
Hildegard Haag
Anna Hautau
Ingvar Gustafsson
Birgitta Bergström
Elisabet Myreberg Albihn
Ing-Mari Doshé

Ersättare
Ulf Bramsby
Owe Karlsson
Villiam Haag
Ingrid Sahlgren Hanson

Bild överst på sidan: Sävedalens kyrka. Foto: Jeanette Nilsson.