POSK i Partille-Sävedalen

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
POSK i Partille-Sävedalens pastorat (Aktiv kyrka) ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan. 

POSK representeras av Aktiv kyrka i Partille och Sävedalen

Kontakt:
goteborg.stift@posk.se,
Ing-Marie Doshé och Anders Eriksson.

Röstfördelning 2013

Nomineringsgrupp % Antal Mandat
Aktiv Kyrka i Partille-Sävedalens pastorat 23,13 477 8
Arbetarepartiet – Socialdemokraterna 30,60 631 11
Kyrkans Vänner i Partille-Sävedalens pastorat 20,85 430 7
LEVANDE KYRKA i Partille-Sävedalens pastorat 25,41 524 9

Röstredovisning

Valdeltagande: 2013: 11,3%, 2009: 9,1%, Förändring: 2,2%
Antal röstberättigade: 18 898, Avgivna röster: 2 127, Giltiga: 2 062, Ogiltiga: 65

Bild överst: Partille kyrka. Foto: Jeanette Nilsson