POSK i Örebro

POSK Örebro
Posks lokala grupp i Örebro verkar i sex församlingar. Den arbetar för att
* stödja församlingarnas egenart och självständighet,
* förstärka diakonin,
* utveckla kyrkans samverkan med lokalsamhället.

Styrelse:
Johan Unger ordförande, johanunger37@gmail.com
Marianne Sindmark, vice ordförande
Göran Johansson, kassör
Margareta Anshelm, sekreterare, margareta.anshelm@comhem.se
Margareta Bratt
Ingrid Gustavsson
Nils Olov Sindmark
Elisabeth Sjögren
Christina Uddman

Medlemskap erhålles genom kontakt med ordföranden eller sekreteraren i styrelsen och insättning av 100 kr på pg 4396008-7.