POSK i Norrfjärdens församling

Vi tror att delaktighet, inflytande och engagemang är nyckelbegrepp för att bygga framtidens Svenska kyrka. Därför vill vi i POSK arbeta för att allt fler får möjlighet att växa, utvecklas och ta ansvar både i gudstjänstliv och vardagsverksamhet. Vi vill bidra med att hålla dessa frågor levande i arbetet i kyrkofullmäktige och kyrkoråd.

Kontaktperson: 

Sigvard Lindgren
Porsnäsv. 27
945 31 Norrfjärden
0911-20 09 34, 070-360 95 66
sigvard.lindgren@telia.com