POSK i Munkedals pastorat

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
POSK i Munkedals pastorat ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan. 

Kontakt:
goteborg.stift(at)posk.se – Jeanette Karlsson

POSK i Munkedal
Svarteborg- Bärfendals och Foss-Sörbygdens pastorat gick 1 januari 2013 samman till ett nytt pastorat som heter Munkedals pastorat.

Kyrkoval 2017

Läs POSKs valsedel för Munkedals pastorat här.

Läs valsedeln för Norra Bohuslän och Uddevallas valkrets i stiftsfullmäktigevalet och
valsedeln för kyrkomötesvalet här.

Kyrkoval 2013

Förtroendevalda i kyrkofullmäktige 2014-2017
Ledamöter
Maria Tuimala Sörensson
Gunilla Brorsson
Jeanette Karlsson
Torbjörn Eliasson
Kurth-Åke Karlsson
Sonia Lundin
Bertil Schewenius
Lizzie Löf
Folke Johansson
Elisabet Eriksson
Kjäll Oscarsson
Holger Johansson
Stig Hansson
Arvi And

Röstfördelning 2013
Nomineringsgrupp                                         %    Antal    Mandat
Arbetarepartiet – Socialdemokraterna        21,44    161    5
Centerpartiet                                               24,63    185    6
Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan    53,93    405    14
Röstredovisning
Valdeltagande:2013: 11,4%, 2009: 0,0%, Förändring valdeltagande: 11,4%
Antal röstberättigade: 6 893, Avgivna röster: 783, Giltiga: 751 Ogiltiga: 32