Kontakt:

Brita Maria Nordström, 0250-12956
bmnmora[a]gmail.com

För vår församlings arbete under de kommande åren vill vi

 • att det kristna kärleksbudskapet skall prägla verksamheten
 • att gudstjänsterna är församlingens kraftcentrum med såväl traditionella som nya gudstjänstformer
 • prioritera det inre församlingsarbetet, personellt och ekonomiskt
 • att bygudstjänsterna skall fortsätta vara en fast del av vårt gudstjänstliv och utökas med intresserade föreningar och grupper.
 • följa upp kyrkans fria ställning med ökade ideella insatser
 • driva ett aktivt opinionsarbete för kristna värderingar i samhället
 • ge sjukhuskyrkan, det diakonala och uppsökande arbetet ett än starkare stöd
 • att vårt barn- och ungdomsarbete blir en grund för församlingens framtids-arbete
 • verka för att församlingen startar egen barnomsorg så att barnfamiljerna har verklig valfrihet
 • följa upp församlingens dopansvar genom att alla barn och ungdomar, som så önskar, skall beredas plats i kyrkans barn- och ungdomsarbete
 • att fler ungdomar skall välja att ”gå och läsa”
 • engagera fler vuxna, gärna som ”konfirmandfaddrar”, som utökat stöd till konfirmandverksamheten
 • fortsätta med församlingens närvaro i skolan
 • fortsätta, och utveckla, försam-lingens samverkan med idrottens ungdomsverksamhet
 • verka för att en ”gårdskaplan” med ansvar för hela församlingen knyts till Andreasgården
 • att församlingsaftnar, samtalsgrupper m.m. blir mötesplatser och vitaliserande faktorer i församlingens liv.
 • aktivt arbeta för att församlingens ansvar för samtliga, som vistas inom församlingens gränser, om-fattar även våra flyktingar
 • slå vakt om ett rikt musikliv
 • att våra körer genom medverkan i gudstjänster och vid andra tillfällen delar med sig av sin sångglädje
 • stödja barn- och ungdomskörerna
 • verka för än närmare samverkan med övriga församlingar i Mora
 • stödja vår internationella grupps värdefulla arbete

POSK i Mora vill ge kyrkligt intresserade en möjlighet att delta i de beslutande organen i församlingen.

Vi anser att det, i kyrkans värld, är det evangeliets budskap, och inte de partipolitiska ideologierna, som skall vara vägledande för Svenska Kyrkan.

POSK ger sina företrädare frihet att ta ställning efter egen övertygelse, vilket innebär att minoritetsröster inte tystas.

En gemensam linje hålls dock vid val av representanter i olika organ för att gruppen inte ska förlora i inflytande i förhållande till andra nominerings-grupper.

POSKs sätt att arbeta innebär att det ibland finns flera uppfattningar bland POSKs förtroendevalda. POSK menar att detta speglar mångfalden hos olika kyrkliga traditioner inom Svenska kyr-kan och att detta är en styrka, inte en svaghet eller ett problem.

Samtal och gruppmöten inom POSK syftar till att belysa frågorna allsidigt och att hjälpa POSKs representanter att ta ställning.
För närmare upplysningar, kontakta oss gärna:

Brita Maria Nordström tfn. 129 56
Stefan Kärn tfn. 125 23
Ulla Dahlberg tfn. 226 86
Mats Andersson tfn. 070 792 12 45
Inger Lindqvist tfn. 124 23
Vill Du stödja vårt arbete?

Genom att sätta in Kr 200:-
på vårt bankgiro 5663-6061, POSK i Mora,
blir du en välkommen medlem i vår gemenskap.
Glöm inte skriva namn och adress.