Texter att hämta inspiration från

Här lägger vi upp texter som kan användas för att hämta idéer ifrån, kring kyrkopiltik och POSKs valfrågor.
Kopiera rakta av, eller ändra fritt, och skriv ihop en egen text!

Partipolitiseringen i kyrkan

”Bryt partipolitiseringen i Svenska kyrkan”
Hans-Olof Andrén  Word (doc)  PDF

 

Mångfald och respekt

”Mångfald och respekt”
Mats Rimborg Word (doc)    PDF

 

Kyrkomusikens kraft 

”Kyrkomusikens kraft”
Torvald Johansson Word (doc)  PDF