Kortprogram 2017 – olika versioner

Här finner ni POSKs kortprogram i olika versioner – stående och liggande, med och utan baksida, samt en ren textversion.

Kortprogrammet i olika versioner

 


Kortprogram, högsmalt format (pdf)
(Stående A4, viks på mitten)
Denna version har tryckts i en relativt stor upplaga, som fördelades mellan stiftsföreningarna i samband med POSKs årsmöte i maj. Hör med er stiftsförening om ni ännu inte fått en egen upplaga till er grupp!

.


Högsmal m. tom baksida, för lokalt påtryck (pdf)
 *
(Kan användas av lokalgrupper och stiftsföreningar som ett enkelt sätt att skapa ett lokalt program – med eget innehåll på baksidan) *

.

Kortprogrammets textinnehåll som Wordfil (doc)
(Kan användas av dem som vill plocka delar av kortprogrammet och infoga i egna programtexter.)

.


Kortprogrammet i A5-format
(Liggande A4, viks på mitten)A5-format med tom baksida
 *
(Alternativt format för lokalgrupper och stiftsföreningar som vill lägga in eget innehåll på baksidan) *

* Så här kan ni använda kortprogrammet som underlag för egna lokala program

1. Det tekniskt sett enklaste sättet, men som kräver två tryckningar
(Kanske mest lämpat för mindre upplagor)
– Skriv först ut dubbelsidigt, eller tryck, någon av de  två versioner med tom baksida som återfinns ovan.
– Skriv sedan ut eller tryck en gång till, men nu med lokalt innehåll enbart på den tomma baksidan.

(Anledningen till att det krävs två tryckningar är att det inte går att redigera PDF-originalen. Ni kan alltså inte lägga in ert eget innehåll på den tomma sidan i PDF-en innan tryckning)

2. Det tekniskt mer avancerade sättet, men som kräver tillgång till layoutprogrammet Indesign
(Med den här varianten kan man skapa en nytt komplett original med en lokal baksida, så att ni klarar er med bara en tryckning.)
– Ni som har möjlighet att – ideellt eller yrkesmässigt – anlita någon med tillgång till det professionella layoutprogrammet Indesign, hör av er så skickar vi en originalfil som kan redigeras och kompletteras med en lokal baksida!

3. Kortprogram – förlaga som Word-dokument.
Vi planerar även att ta fram ett enklare men designanpassat Word-dokument med tom baksida, och som kan användas för komplettering med en lokal baksida. En enklare variant för dem som inte har tillgång till layoutprogram, men vill prova att redigera i Word. Av det färdiga dokumentet kan sedan skapas en PDF som används för tryckning. Håll utkik här!