Texter med underlag till
debattartiklar och insändare

Här lägger vi upp texter som kan användas för att hämta idéer och inspiration ifrån, kring kyrkopolitik och POSKs valfrågor.
Kopiera rakt av, eller plocka och ändra fritt, och skriv ihop en egen text!

Partipolitiseringen i kyrkan

”Bryt partipolitiseringen i Svenska kyrkan”
Hans-Olof Andrén  Word (doc)  PDF

 

Mångfald och respekt

”Mångfald och respekt”
Mats Rimborg Word (doc)    PDF

 

Kyrkomusikens kraft 

”Kyrkomusikens kraft”
Torvald Johansson Word (doc)  PDF