POSK i Mariestads församling

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
POSK i Mariestads församling ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan. 

Vid kyrkovalet 2013 fick POSK 10 ledamöter i kyrkofullmäktigevalet med 5 ersättare och blev därmed största nomineringsgrupp i Mariestads församling.

Valda för POSK blev: Ingemar Lans, Lillwy Falk, Ann-Mari Svensson, Olle Karlsson, Ola Sterwin, Eva Ekman, Anne-Marie Askerlund, Dag Ennerdal, Christina Ekström och Christina Orwet med Helena Witting, Sture Johansson, Bengt Erik Askerlund, Karl-Erik Ericsson och Ann-Marie Olsson som ersättare. Lillwy Falk är ordförande i kyrkofullmäktige.

POSK-representanter i kyrkorådet är Ingemar Lans (ordf), Ann-Mari Svensson, Olle Karlsson och Eva Ekman med Anne-Marie Askerlund och Lillwy Falk som ersättare.

Ola Sterwin är ordförande i valnämnd, Anne-Marie Askerlund är ordförande i Begravningsutskottet och Ingemar Lans ordförande i Internationella utskottet.

Några frågor som POSK i Mariestad vill lyfta fram och arbeta för under 2014-2017:

att det blir en församling där alla känner sig hemma att församlingen ges möjlighet att påverka gudstjänsternas utformning att vidareutveckla musik- och körverksamhet att kontakter skapas så att församlingsbornas idéer och synpunkter kan föras fram till de förtroendevalda att de naturresurser kyrkan ansvarar för, förvaltas och utvecklas på ett ekologiskt sätt

att skapa större kontakt med våra barn och ungdomar i skolan och på fritiden att vidareutveckla församlingens barn- och ungdomsarbeteatt kyrkan i större utsträckning möter människorna i deras vardag att främja ekumeniken, samarbete mellan olika kyrkor, genom att aktivt verka i Mariestads Ekumeniska Råd (MER) och dess aktiviteter som kvinnofrukostar, ekumeniska samlingar och ungdomsarbete

att församlingen tar ansvar för människor i hela världen genom att stödja Svenska Kyrkans internationella arbete, Svenska Kyrkan i Utlandet samt Kyrkornas Second-Handverksamhet i Mariestad att öka kontakten med kyrkor i andra länder

 

Kontakt:  
Ordförande Anne-Marie Askerlund, Sommarvägen 11, 542 42 Mariestad
anne-marie.askerlund@mariestad.se

Sekreterare Ingemar Lans, Hästskovägen 27, 542 41 Mariestad ingemar.050118537@telia.com

Adress till Mariestads församling: http://www.svenskakyrkan.se/mariestad