POSK i Malmö

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
POSK i Malmö pastorat ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan. 

POSK i Malmö vill
• Ta barnen på allvar, låta alla beslut genomsyras av ett barnperspektiv.
• Skapa resurser för ungas engagemang. Satsa på konfirmandverksamhet och mötesplatser för och med unga människor.
• Låta diakonin fortsätta vara en röst i samhället, särskilt för dem som har svårt att göra sin egen röst hörd.
• Låta kyrkans budskap gestaltas i en bred musik-verksamhet.
• Ta till vara frivilliga krafter utifrån vars och ens
längtan och resurser.
• Fortsätta utveckla kyrkans närvaro där människor finns, även på sociala medier.
• Öka kyrkans tillgänglighet, med mer öppethållande och fler mötesplatser.
• Sträva efter att hela Svenska kyrkan i Malmö är Miljödiplomerat Steg 3 inom en fyraårsperiod.
• Prioritera verksamhet framför fastigheter.
• Vårda kyrkans kulturarv.

Gilla vår Facebooksida och få löpande information
https://www.facebook.com/poskmalmo

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan styrelse i Malmö
Ordförande: Ingrid Petersson
V ordförande: Eva Wulff
Sekreterare: Krister Persson
Ledamöter: Ann-Marie Freij, Lars Ahlborn, Linda Isberg
Ersättare: Carina Remgren, Mikael Ynghed, Karin Rosenquist Andersson

 

Toppbild, Foto: David Castor, Wikimedia commons.