POSK i Lunds stift

I Lunds stift finns flera lokala POSK-grupper. Vill du starta en grupp? Eller vill du att den partipolitiskt obundna gruppen som du är aktiv i ska kopplas till POSK? Ta kontakt med stiftsföreningens ordförande.

Kontakt:
Joakim Persson, ordförande
Tallbacken 2, 374 37 Karlshamn
070-947 19 89, joakim.persson@svenskakyrkan.se

 

POSK vill att Svenska kyrkan ska
• vara en gemenskap som speglar Guds vilja i gudstjänst och liv och talar tydligt om Jesus Kristus.
• erbjuda närvaro, gemenskap, växt och fördjupning
• förmedla tillit, befrielse, hopp och livsmod
• se och ta vara på varje människa i församlingens liv
• vara en profetisk röst i samhället
• sträva efter dialog mellan människor av olika troPOSK står helt självständigt från allmänpolitiska partier och
• rekryterar förtroendevalda ur församlings- och gudstjänstgemenskaper
• vill ha ett enklare och billigare valsystem

POSK respekterar individen och gläds åt mångfalden och vill
• verka för förståelse och möten mellan olika traditioner
• att alla, oavsett sexuell läggning, bemöts med respekt och förståelse
• självklart se diakoner, präster och biskopar av olika kön

POSK i Lunds stift vill
• verka för vitala församlingar som får se olika ut
• satsa på undervisning, särskilt av barn och unga
• stärka musiken i församlingarna
• satsa på stiftsgårdarna Åkersberg och Södra Hoka

 

 

Läs hela programmet här, med presentation av våra kandidater 2013: