POSK i Lunds pastorat

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, är en demokratisk riksorganisation för grupper och enskilda som vill ta ansvar som förtroendevalda i Svenska kyrkan utan att binda sig till något allmänpolitiskt parti.
POSK vill att alla förtroendevalda ska vara engagerade, insatta och förankrade i församlingens gudstjänst och i församlingslivet.

Sidans toppbild: Det astronomiska uret i Domkyrkan. Public Domain, Wikimedia commons

 

POSK i Lunds pastorat arbetar för att:

 • Gudstjänstlivet i pastoratet skall kännetecknas av mångfald samt samverkan i pastoratet.
 • Stärka och utveckla söndagsgudstjänsterna
 • Öka satsningen på mission och undervisning i kristen tro.
 • Barn och unga skall ges möjlighet att växa in i kyrkan
 • Verksamhet mot unga skall vara prioriterat.
 • Mission skall utvecklas som kyrklig närvaro där människor finns
 • Diakonin skall vara en integrerad del av församlingsverksamheten
 • Diakonin skall vara profetisk, kämpa för människors rätt och social rättvisa.
 • Det skall i pastoratet finnas familjerådgivning och diakonicentrum med särskild kompetens för gemensam verksamhet utöver församlingarnas diakonala verksamhet.
 • Svenska kyrkan i Lund skall vara en tydlig aktör i samhället.
 • Det skall synas att församlingarna är en del av den världsvida kyrkan.
 • Utveckla sång och musik med både bredd och kvalitet.
 • För en mångfald bland anställda och förtroendevalda.
 • Verka för bättre information om Svenska kyrkans identitet och arbete.

 

Vill du veta mer eller engagera dig för POSK Lunds pastorat kontakta oss gärna

Ordförande POSK Lunds pastorat: Mats Leijman, mats.leijman@gmail.com   tel: 0701421274

Kontaktpersoner i församlingarna:

Allhelgona:    Kjell Åke Modéer, 046-14 25 85
Domkyrko:    Bo Ahrén, 046-14 24 77 bo.ahren@med.lu.se
Helgeand:    Marchen Adébo, 070-69 70 549 marchenadebo@gmail.com
Lunds östra stadsförsamling:    Kenneth Ferm, 046-13 44 07 kenneth.b.ferm@gmail.com
Torn:    Cecilia Åkesson, cissi.akesson@gmail.com
N Nöbbelöv:   Jan Sternby, 046-32 03 12 jsternby@gmail.com
S:t Peters Kloster:  Lennart Jonson lennart.jonson@swipnet.se

 

Lunds-domkyrka
Lunds domkyrka. Foto: Kristina Strand Larsson