POSK i Linköpings stift

Vår vision
POSK – Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan – har som vision att Svenska kyrkan ska vara en gemenskap som speglar Guds vilja i gudstjänst och liv och som talar tydligt om Jesus Kristus.

POSK vill att Svenska kyrkan

 • erbjuder närvaro, gemenskap, växt och fördjupning
 • förmedlar tillit, befrielse, hopp och livsmod
 • ser och tar vara på varje människa som en gåva i församlingens liv
 • respekterar individen och gläds åt mångfalden
 • är en profetisk röst i samhället och visar på ett liv i rättvisa och frihet
 • är en brobyggare mellan kyrkor
 • strävar efter en sann och öppen dialog mellan människor av olika tro

Vi inom POSK i Linköpings stift vill, med förankring i kristen tro och demokratiska värden, få ditt förtroende att verka för:

 • mångfald i församlingslivet och därmed respekt för det unika hos varje människa
 • en kyrka där kvinnor och män verkar sida vid sida i ömsesidig respekt för det gemensamma bästa
 • att orden som predikas leder till levande, gränsöverskridande samtal med en öppenhet för personliga tolkningar
 • att barn och unga ska känna sig särskilt välkomna och hemma i Svenska kyrkan, stärka dop- och konfirmationssederna
 • att livslångt lärande och andlig fördjupning blir möjligt för alla i en öppen gemenskap
 • särskild omsorg om de mest utsatta och sårbara i vårt samhälle
 • att vara närvarande för våra medmänniskor på deras väg mot en hållbar tro
 • en variation i gudstjänstformer men alltid med det yttersta syftet att främja gemenskap
 • att stärka musikverksamheten i församlingarna eftersom vi ser att den kan beröra människor på ett djupare plan och bana väg för en tro som bär och ständigt utvecklas
 • att stärka Svenska kyrkans roll som bärare av vårt gemensamma kulturarv

VI HOPPAS ATT ÄVEN DU SKA UPPTÄCKA ATT POSK ÄR ETT GOTT VAL!