POSK i Linköping

POSK i Linköping är en stor POSK-förening för medlemmar som bor i Linköpings kommun.
För närvarande har vi grupper i Linköpings domkyrkopastorat, Slaka-Nykils Pastorat och Åkerbo församling men du är välkommen oavsett var i kommunen du bor.

Kyrkofullmäktige i Linköpings domkyrkopastoratKul att du hittat hit!

Vi verkar för en kyrka:
Som är öppen för dig
Som respekterar individen och gläds över mångfalden
Som är närvarande där du bäst behöver den
Som stärker barns och ungdomars rätt till andlig utveckling
Som är en grogrund för kristen tro
Som värnar om vårt kyrkliga kulturarv bland annat genom musiken
Som är helt fri från partipolitiskt inflytande
Som byggs på ideella krafter där kostnader för förtroendevalda fortsatt minskar

Låter det här som något för dig?
Välkommen att BLI MEDLEM! Hur du gör för att gå med hittar du under relaterad information, där kan du även läsa det lokala programmet.

Medlemsavgiften
Vuxen………………………… 150:-
Familj…………………………. 250:-
Studerande/arbetslös….   50:-
Insättes på plusgiro 81 38 27-3  Posk i Linköping, c/o Mikael Leckström
Ange namn, adress, telefonnr  och ev. mail-adress

Styrelsen består av 1 POSKare från varje församling och möjliggör ett närmare samarbete församlingarna emellan. Kontakta gärna någon i styrelsen om du har frågor, förslag eller vill engagera dig på något sätt!
Klicka på personen du vill maila

Efter årsmötet 2017 består styrelsen av:
Per Ingvarsson tel 0730-222616  (Ordförande)
Linköpings Domkyrkopastorat:
Berga  – Susanna Normann  (samordnare/värd)
Domkyrkoförsamlingen – Lars Jagerfelt (informatör)
Gottfridsberg  – Malin Attervåg
Johannelund – Mikael Leckström (kassör)
Landeryd  – Göran Ericsson
Ryd – Vakant
S:t Lars – Chrestina Pålsson
Skäggetorp – Vakant
Slaka Nykil pastorat:
Nykil-Gammalkil – Ann-Katrin Gustavsson  
Slaka-Nykil – Marianne Nilsson
Slaka-Nykil – Annika Pohl
Ulrika – Anders Wång
Åkerbo församling:
Åkerbo  – Irene Johansson  (sekreterare)
Åkerbo  – Kristina Nyhlén

Det finns även POSKare i alla våra församlingsråd.

Inför valet 2017

Det är tre olika listor för val till (klicka på respektive rubrik för att se listan)

Kyrkofullmäktige
Linköpings Domkyrkopastorat:
Kyrkofullmäktige i Linköpings domkyrkopastorat

Slaka Nykil pastorat:
slaka-nykil-fullmaktigelista-2017

Åkerbo Kyrkofullmäktige
akerbo_forsamling_kyrkofullmaktige-2017

Stifts- och Kyrkomötes-listor
posk-stiftsfullmaktige-2017

posk-kyrkomotet-2017

Valresultat 2013

I Linköpings pastorat fick POSK 45,21% av rösterna vilket gjorde att vi sprang ifrån de andra nomineringsgrupperna ytterligare! Se hela valresultatet här

I Slaka Nykil pastorat fick vi 38,84% vilket gör POSK till den i särklass största nomineringsgruppen! Se hela valresultatet här

I Åkerbo församling fick vi 39,02% – En verklig prestation då det var första gången vi ställde upp där! Se hela valresultatet här

Tack alla som röstade och alla som arbetade i valrörelsen för POSK, Det är vi som gjorde dessa positiva resultat möjliga!