POSK i Lidköpings församling

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
POSK i Lidköpings församling ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan. 

Foto: Svenska kyrkan i Lidköping

Välkommen till POSK i Lidköping!

Detta kommer vi att jobba med under 2010-2013

Vallöften:

-kyrkan som naturlig mötesplats

-bredda utbudet av gudstjänster

-mer av sång och musik beträffande såväl bredd som kvalitet

-betona kyrkliga sakfrågor som dopet, konfirmationen och nattvarden

-verka för utökad ekumenik

-internationellt engagemang

-intressera ungdomar för kyrklig verksamhet

Mer som vi jobbar för och som är under utredning:

Internationellt anslå 1 procent av intäkterna till u-länder.

Ungdomsengagemang beträffande sång och musik: Förslag till att projektera Jesus Christ Superstar.

Förslag ang. alkoholfrott vin vid nattvard. Inte minst med tanke på att kyrkan stöder RIA:s verksamhet. Skall nu prövas i en av våra distriktskyrkor.

Ekumeniskt utbyte: predikstolsbyte Missionskyrkan/Sv kyrkan; Gemensam ”u-vecka”.

Allsångskväll söndag en söndag per månad – alt. gospelgudstjänst

etc

POSK i Lidköping har svarat på frågor inför kyrkovalet. Läs svaren här>>

Stiftsfullmäktige i Skara stift

För mer info kontakta gärna Inghar Främberg på info@frambergs.com