Är ni en lokal obunden grupp?

I kyrkovalet 2017 vill POSK stärka den obundna rörelsen inom kyrkan.
Då behöver vi bli fler lokalt obundna grupper som är med och drar åt samma håll.
Välkomna med i POSK och påverka hela kyrkan! (Ni måste inte byta namn!)

Det finns många som ni 

Lokalt obundna grupper som är fristående från de nationella nomineringsgrupperna i Svenska kyrkan finns i väldigt många församlingar. Många har länge haft en tydligt obunden profil, medan andra har kommit fram till ett sådant förhållningssätt med tiden.

Gemensamt för många av dessa grupper är att de har uppstått i ett lokalt sammanhang och är rotade i ett engagemang för den egna församlingen. Man har då inte känt behov av att ingå i en större nomineringsgrupp som verkar på stiftsnivå och nationellt. Det lokala engagemanget är respektabelt, men vi vill gärna föra fram några ytterligare synpunkter i sammanhanget.

Vi hör ihop, och är beroende av hela Svenska kyrkan 

Den lokala församlingen och pastoratet lever inte som en isolerad ö, utan är i hög grad beroende av och påverkas av de beslut som fattas inom stift och kyrkomöte, och den verksamhet som bedrivs av stiften och Svenska kyrkan på nationell nivå. Många beslut påverkar mycket påtagligt de ekonomiska förutsättningarna i varenda församling, liten som stor.

Men som fristående obunden lokalgrupp har ni små möjligheter att påverka besluten i stift och nationellt. Vi vill däför inbjuda er att bli en del i den vidare obundna rörelsen. Välkomna med i POSK, Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan.

Genom att komma med i POSK är ni också med och reformerar Svenska kyrkan i riktning bort från partipolitisk styrning.

Något för er? 

Fundera på saken, och överväg fördelarna att ingå i ett större sammanhang!
Som lokalgrupp som ansluter sig till POSK blir ni medlemmar i stiftsföreningen i det stift ni tillhör. Vi rekommenderar att grupper som ansluter sig till oss även byter namn till POSK. Detta har stora fördelar menar vi, men det är inte något absolut krav.
Ta kontakt med stiftsföreningen och resonera med dem, eller stäm träff. Våra informatörer kan också komma på besök och informera om POSK.

Du hittar våra stiftsföreningar via menyn ”Här finns vi” i det gula fältet överst på sidan.
Våra informatörers kontaktuppgifter finner du i det röda fältet nederst på sidan.