POSK i Köpings pastorat

Vänner!
Partipolitiskt Obundna i Svenska Kyrkan, POSK, är en rikstäckande organisation, som till stor del rekryterat sina medlemmar bland kyrkligt aktiva, och som anser att den förlamande partipolitiseringen i Svenska kyrkan måste brytas. Kyrkans verksamhet måste stå i fokus för dem som väljs att leda kyrkan.

Köping Kyrka juni -17

Svenska kyrkan i Köping har omkring 16 000 medlemmar. Vid förra valet fick POSK i vårt pastorat ett väljarstöd på drygt 45 %. Det resulterade i att nomineringsgruppen har 16 ordinarie och 8 ersättare i kyrkofullmäktige.

Pastoratet bedriver en stor och mångfasetterad verksamhet

7 kyrkor vittnar om en 1000-årig historia, där kristen tro förts vidare från generation till generation.

Verksamheten – gudstjänstliv, barn och ungdomsverksamhet, diakonin där stödet till Hela Människans sociala arbete ingår, sjukhuskyrkan, omsorg om ensamma och äldre, möte med invandrare och ensamkommande barn, sång och musik, underhåll av kyrkor, kyrkogårdar och övriga fastigheter och mycket annat – allt detta kräver bra medarbetare.

Skall vi lyckas i vår strävan att betyda något alldeles extra måste vi även satsa på frivilligverksamhet. För det krävs en väl fungerande volontärverksamhet.

Lyckas vi göra kyrkans verksamhet intressantare så att fler söker sig till kyrkan innebär det ett lyft för alla i kommunen, inte bara medlemmarna i kyrkan.

Insatser där POSK spelat en viktig roll – bara för att räkna upp några 

  • Bengt Larsson har under snart 10 år varit ordförande i Kyrkogårds och Fastighetsutskottet. När han fick ta över huvudansvaret för församlingarnas kyrkor, kyrkogårdar och församlingshem var utgångsläget mörkt. En utredning visade att vi hade en skuld i form av försummat fastighetsunderhåll på 40 miljoner medan kapitalkontot visade på plus 30 miljoner, ett kapital som var låst i fastigheter och krav på likviditet för att klara löpande kostnader Det fanns inga pengar att betala underhållsskulden med. Ändå har vi på bara på några år klarat av att renovera bort hela underhållsskulden och utöver det klarat löpande underhåll, nu senast renovering av taket på Köpings kyrka, drygt 6 miljoner. Samtidigt har kapitalkontot vuxit och ligger idag på plus omkring 70 miljoner. Visst vi har sålt fastigheter, vi har fått antikvariestöd från stiftet och vi har haft en ekonomichef som satsat kyrkans likviditet på värdepapper som gått upp i värde, men Bengts kunskaper om byggnation och kännedom om vilka entreprenörer som fungerar bra är nyckeln till att vi lyckats väl.
  • Hela Människan är en del av Svenska Kyrkans sociala verksamhet. Den höll på att misslyckas ekonomiskt. Det ordnade upp sig tack vare flera POSK-ares ideella insatser. Mårten Gustavsson, (Först på listan till val av stiftsfullmäktige) har varit engagerad i den verksamheten i 12 år, de senaste 5 åren som ordförande, Staffan Fransson som skött ekonomin i 8 år, Undertecknad har varit engagerade i styrelsen under några år. Det ekonomiska stödet från kyrkan har gjort att Hela Människans verksamhet kan fortsätta, nu på en ekonomiskt ansvarsfull bas.
  • Församlingskåren är en kyrklig verksamhet där Gerd Holmström, med på listorna till kyrkofullmäktige och stiftsfullmäktige, har gjort en mångårig och uppskattad insats som ordförande i Församlingskåren. Församlingskåren har arrangerat mängder med intressanta träffar och utflykter. Utan Gerds insats hade Församlingskåren knappast kunnat fungera längre.
  • Barbro Larsson som är ordförande i Köpingsbygdens församlings församlingsråd har tagit ett stort ansvar för viktiga delar av verksamheten. Barbro och Bengt praktiska deltagande i kyrkans vardagliga verksamhet, deras kontakter med alla som arbetar i kyrkan har betytt mycket. Barbro borde egentligen fått uppdraget att vara ordförande i kyrkofullmäktige men eftersom de andra två nomineringsgrupperna ogillade POSK framgångar i valet blev det inte så.
  • Många POSK-are är kyrkvärdar. Deras välkomnande till kyrkobesökarna betyder mycket.
  • Karin och Svante Erikssons engagemang för miljön och Svantes intresse för pilgrimsvandringar är ytterligare exempel på det breda engagemanget hos POSK-representerar.

Välkommen med du också!

Johan Pettersson
Förstanamn på valsedeln till kyrkofullmäktige för Partipolitiskt obundna i Svenska Kyrkan, Köpings pastorat.

Kontakt

Bengt Larsson ordf. sylta.larsson@koping.net,  070-252 85 97

Johan Pettersson sekr. johan.gardesta@gmail.com  070-4241853

Ulrika Uggla Malma församlingsråd us.uggla@telia.com

Vi finns på Facebook POSK i Köpings pastorat, det går även att kontakta oss där.