POSK i Knivsta pastorat

Kontakt:

Lennart Lundberg
lennart.lundberg@gmail.com

Vi vill förändra kyrkans arbete i Knivsta. Det kan du bidra till genom att rösta på POSK, Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, i kyrkovalet.

Vi vill satsa mer på kyrkans ungdomsarbete i våra församlingar och på ett breddat arbete öppet för människors behov (diakoni). Vi behöver fler gudstjänster som är anpassade för Knivstas många barnfamiljer. Vi är för en kyrka där alla är välkomna. Vi ställer upp i valet i Knivsta församling och till kyrkofullmäktige i hela pastoratet.

Erik Eckerdal, komminister i Knivsta, berättar på POSKs kyrkodagar januari 2013 om arbetet med social ekonomi i församlingen.