POSK i Karlstads stift

Stiftsföreningen i Karlstads stift är den regionala organisationen för POSK i Karlstads stift, som består av församlingar i landskapen Värmland och Dalsland. Det finns två lokala POSK-föreningar i Karlstads stift, en i Arvika och en i Karlstad.

Kontakt:
Kjell Åke Holdar, ordförande
073-060 23 43, holdar@telia.com

Medlem
Bli medlem genom att betala in på bankkonto 8431-9, 53 129 262-1 i Westra Wermlands sparbank. Medlemsavgiften är 150kr.
Bor du i Arvika eller Karlstad blir du inte medlem i stiftsföreningen utan kontaktar den lokala föreningen.
Betala gärna in en gåva till oss på 8431-9, 53 129 262-1 i Westra Wermlands sparbank.

PROGRAM

POSK – Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan – har som vision att Svenska kyrkan ska vara en gemenskap som speglar Guds vilja i gudstjänst och liv och som talar tydligt om Jesus Kristus.

POSK vill att Svenska kyrkan ska:

 • erbjuda närvaro, gemenskap, växt och fördjupning
 • förmedla tillit, befrielse, hopp och livsmod
 • se och ta vara på varje människa som en gåva i församlingens liv
 • respektera individen och glädjas åt mångfalden
 • vara en profetisk röst i samhället och visa på ett liv i rättvisa och frihet
 • vara en brobyggare mellan kyrkor
 • sträva efter en sann och öppen dialog mellan människor av olika tro

En fri kyrka – på riktigt
POSK anser

 • att ledamöter av stiftsfullmäktige och kyrkomöte ska ha en församlingsförankring och därför bör väljas av församlingarna.
 • att ett enklare valsystem ska införas.

Mångfald – en möjlighet
POSK vill

 • Att kärleken mellan människor är så viktig att om två människor älskar varandra och vill leva tillsammans ska inte Svenska kyrkan säga nej till deras kärlek utan viga dem till äktenskapet. Alla ska känna att man omsluts av Guds kärlek.
 • att det skall vara en självklarhet att både män och kvinnor kan vigas till diakoner, präster och biskopar.

Församlingar

 • POSK vill verka för att församlingarna är den verkliga grunden för arbetet i kyrkan.
 • Karlstads stift ska i nära dialog med församlingar och pastorat stödja dem i sina uppgifter.
 • Indelning i församlingar ska ske med utgångspunkt i lokalt engagemanget och en gemensam församlingssyn.

Lärande

 • Karlstads stift arbetar med Svenska kyrkans långsiktiga satsning på lärande och undervisning i alla åldrar.
 • Stimulera och stödja församlingarna så att de kan erbjuda en genomtänkt och inbjudande undervisning där vuxna möts med respekt och erbjuds stöd att växa i kyrkans gemenskap.

Organisation

 • POSK vill minska antal förtroendevalda i stiftsfullmäktige samt söka möjligheter att effektivisera organisationen.

Rekrytering

 • Antagningarna till vigningstjänster ska vara likvärdiga i alla stift.

Kyrkor och kyrkogårdar

 • Våra kyrkor och kyrkogårdar är viktiga kulturarv som POSK värnar om.

Egendomsförvaltning

 • POSK anser att all förvaltning av egendom i kyrkan ska göras i enlighet med kyrkans grundläggande värderingar. Förvaltarskapet utmärks av att vi av Gud har fått gåvor, som både vi och våra medmänniskor ska ha glädje av.
 • Karlstads stift förvaltar tillgångar i form av jord, skog och värdepapper. POSK menar att denna förvaltning ska vara långsiktig, effektiv och bedrivas på ett etiskt och ekologiskt ansvarigt sätt.
 • Att Karlstads stift i sin egendomsförvaltning värnar skapelsen genom att arbeta för ett långsiktigt utnyttjande av jordens resurser.
 • Värnar samarbetsprojektet kring skogsplantering i Tanzania.