POSK i Karlstad

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
POSK i Karlstads pastorat ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan. 

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan i Karlstad (POSK i Karlstad) är den lokala POSK organisationen i Karlstads pastorat.

Kontakt:
c/o Lars Karlsson
Stråmyrsgatan 1
654 69 KARLSTAD
lars.karlsson@posk.se, 070-206 18 48.

Karlstads Pastorat består av fem församlingar: Alster-Nyedsbygdens församling, Karlstads Domkyrkoförsamling, Norrstrands församling, Väse-Fågelviks församling och Västerstrands församling.

Bli medlem genom att betala in 150:- till PG 837 08 18-0. Ange vem du är vid inbetalningen.

Vid årsmötet i april 2012 antog riks-POSK ett gemensamt handlingsprogram inför mandatperioden 2014-2017. (I april 2016 antogs ett nytt program för perioden 2018-2021, som du kan läsa här). Baserat på det gemensamma handlingsprogrammet och stadgarna för vår lokalavdelning har antog vi sedan ett lokalt handlingsprogram för i POSK i Karlstad med de frågor som vi ser som viktiga inför framtiden. (Se Lokalt handlingsprogram 2014-2017 nedan)