Välkommen till POSK Jönköping

På denna sida kan du hitta lite mera om oss. Vi är en lokal POSKgrupp i Jönköping. Nu är kyrkovalet över och under hösten 2017 kommer det nya kyrkofullmäktige att bildas och därefter kommer vi att besluta om kyrkorådssammansättningen.

Valdeltagande:
2017: 17,34%
2013: 13,09%

Du kan också följa oss på facebook !
Vi finns även på facebook. https://www.facebook.com/poskijonkoping

Välkommen!

Vi är en tydligt partipolitisk obunden nomineringsgrupp!

Vi vill vara med och

bygga framtidens kyrka !

 

VÅRA KANDIDATER TILL KYRKOFULLMÄKTIGE
I JÖNKÖPINGS FÖRSAMLING


1. Bengt Olsson
2. Birgit Samefors
3. Jakob Janerheim
4. Maria Boeryd
5. Rune Petersson
6. Frida Ohlsson Sandahl
7. Anders Berthling
8. Regina Fredriksson
9. Leif Ockander
10. Birgitta Bertilsson
11. Anders Gärskog
12. Birgitta Flygare
13. Anders Nordberg
14. Elisabeth Mateo Loarte
15. Oscar Rinaldo
16. Carin Arnoldsson
17. Per-Gunnar Jonsson
18. Birgitta Gärskog
19. Roland Björn
20. Kristina Moberg
21. Sven-Olof Ydreborg
22. Annika Iveroth
23. Lars Andersson
24. Gunilla Bertling
25. Agne Josefsson
26. Bernt E Isacson

 

Så tänker vi inom POSK i  Jönköping kring Svenska kyrkan

Jönköping inför framtiden

 

 

 

 

Gudstjänsten ska vara i centrum

Vi vill:

 • fortsätta utveckla och skapa meningsfulla gudstjänster

för alla åldrar på olika tider, och där sång och musik

får fortsatt stor betydelse i gudstjänstlivet

 • erbjuda tillgängliga och bemannade kyrkorum, främst i

Sofiakyrkan och Kristine kyrka

Fortsatt satsning på barn och unga

Vi vill:

 • se fler förskolor i Svenska kyrkans regi
 • ha bra lokaler och aktiviteter med ungdomsfokus
 • lägga stor vikt vid dop och fortsatt satsning

på dopuppföljning och arbete med dopfamiljer

 

 Utveckla Svenska kyrkans lokala diakoni

 Vi vill:

 • värna om människor med stort hjälpbehov
 • se samarbete och samverkan kring ex. sociala företag
 • sätta fokus på integrationsarbete med ”nyanlända”
 • ha fungerande mötesplatser och nätverk för människor

i alla åldrar, som upplever ensamhet och isolering

 

 Samarbete

 Vi vill:

 • se en självklarhet i ekumeniskt samarbete och samverka

med andra goda krafter i samhället

 

VÄLKOMMEN TILL POSK I JÖNKÖPING

Kontaktperson: Jakob Janerhiem

jakobjanerheim@gmail.com

telefon 073-263 23 71

Styrelse för perioden 2014-2017.

 • Bengt Olsson, ordförande 073-5000081
 • Kerstin Kedvall, sekreterare 073-396 92 41
 • Jakob Janerheim, kassör 073-263 23 71
 • Birgit Samefors, ledamot 070-685 14 14

Vi är en nomineringsgrupp som finns över hela landet och även i Jönköping är vi etablerade.

Vi är största nomineringsgrupp i kyrkofullmäktige och kyrkoråd i Jönköpings pastorat.

Bli medlem i POSK i Jönköping – 200 kr pp och år för enskild medlem. Kontakta styrelsen för mer information.