Välkommen till POSK Jönköping

På denna sida kan du hitta lite mera om oss. Vi är en lokal POSKgrupp i Jönköping. Vi kommer särskilt under 2017 att försöka att informera om kyrkovalet den 17 september. Vi finns även på facebook. https://www.facebook.com/poskijonkoping

Välkommen!

Vi har medlemmar från hela vår stad där Svenska kyrkan Jönköping verkar!

Medlemskap
Vi i styrelsen hoppas att du vill vara med och stödja oss i arbetet genom att bli medlem. Kanske känner du till andra som också vill bli medlemmar.
Alla är välkomna!

Välkommen att engagera dig i POSK

Bild från Sofiakyrkan 23 mars 2017

Vår biskop tillsammans med några från lokala POSKgruppen

Gå till fliken Aktuellt och läs mera

AKTUELLT FRÅN POSK i Jönköping

 

 

 

VÄLKOMMEN TILL POSK I JÖNKÖPING

Kontaktperson: Jakob Janerhiem

jakobjanerheim@gmail.com

telefon 073-263 23 71

Styrelse för perioden 2014-2017.

  • Bengt Olsson, ordförande 073-5000081
  • Kerstin Kedvall, sekreterare 073-396 92 41
  • Jakob Janerheim, kassör 073-263 23 71
  • Birgit Samefors, ledamot 070-685 14 14

Vi är en nomineringsgrupp som finns över hela landet och även i Jönköping är vi etablerade.

Vi är största nomineringsgrupp i kyrkofullmäktige och kyrkoråd i Jönköpings pastorat.

Bli medlem i POSK i Jönköping – 200 kr pp och år för enskild medlem. Kontakta styrelsen för mer information.