Nås, Järna, Vansbro, Äppelbo

Att vara en del av riks- och stiftsorganisationen POSK ger styrka i det lokala arbetet.

Vår nomineringsgrupp startade 1981 som partipolitiskt obundna i Svenska Kyrkan i Järna församling under namnet Kyrkans Väl. Redan i valet 1982, erhölls 34% av rösterna. Det är självklart att arbeta lokalt med alla församlingsbors bästa för ögonen. Med sammanläggningen Järna med Nås och Äppelbo församlingar är inställningen, i vårt kyrkliga arbete, bra representation och verksamhet i alla delar av den nya församlingen och för alla innevånare.
Vi har upptäckt värdet av att tillhöra en stifts- och riksorganisation och är en länk i POSK i Västerås stift.  Här finns dels möjligheter till utbildning och inspirerande kontakter, som vi kan dela.
POSK, Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan i Järna med Nås och Äppelbo församling består av intresserade och aktiva medlemmar, med siktet inställt på att kunna få stöd av många församlingsbor i kyrkofullmäktige i valet 2017, och arbeta för en fri levande kyrkas betydelse.

Aktiviteter, våren 2017:
April: Lutherafton
Maj: Nås Kyrkas historia
Juni; Buss till Världens fest Västerås

Välkommen som medlem. Du behövs!

Kontakt: Eivor Sterner, ordf.  eivor.sterner@sterners.se
Marja Kilpiö, sekreterare, marja.kilpio@telia.com
Hans Eriksson, kassör, veboden@gmail.com