POSK i Järna
med Nås och Äppelbo församling

Vår nomineringsgrupp startade 1981 som partipolitiskt obundna i Svenska Kyrkan i Järna församling under namnet Kyrkans Väl. Redan i valet 1982 fick vi 34% av rösterna. Det är självklart att arbeta lokalt med alla församlingsbors bästa för ögonen. Efter sammanläggningen av Järna med Nås och Äppelbo församlingar är vår inställning i det kyrkliga arbetet att verka för en bra representation och verksamhet i alla delar av den nya församlingen och för alla invånare.

POSK i Järna med Nås och Äppelbo församling är en del av POSK, Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, i Västerås stift. Att vara en del av riks- och stiftsorganisationen POSK ger styrka i det lokala arbetet. Här finns möjligheter till utbildning och inspirerande kontakter, som vi kan dela.
Vår grupp består av intresserade och aktiva medlemmar, med siktet inställt på att kunna få stöd av många församlingsbor i kyrkofullmäktige i valet 2017, och arbeta för en fri levande kyrkas betydelse.

Aktiviteter, våren 2017: 
April: Lutherafton
Maj: Nås Kyrkas historia
Juni: Buss till Världens fest i Västerås

Välkommen som medlem. Du behövs!

Kontakt: Eivor Sterner, ordf.  eivor.sterner@sterners.se, 070-771 11 20
Marja Kilpiö, sekreterare, marja.kilpio@telia.com
Hans Eriksson, kassör, veboden@gmail.com